Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

 

 

Pavadinimas

Data

2017 m. sausio mėnesio gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-02-02 atsisiųsti

2017 m. vasario mėnesio gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-03-02 atsisiųsti

2017 m. kovo mėnesio gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-04-03 atsisiųsti

2017 m. balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-05-03 atsisiųsti

2017 m. gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-06-02 atsisiųsti

2017 m. birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-07-03 atsisiųsti

2017 m. liepos mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-08-02 atsisiųsti

2017 m. rugpjūčio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-09-04 atsisiųsti

2017 m. rugsėjo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-10-03 asisiųsti

2017 m. spalio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-11-03 atsisiųsti

2017 m. lapkričio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-12-04 atsisiųsti

2017 m.  gruodžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-01-03 atsisiųsti

2018 m.  sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-02-05 atsisiųsti

2018 m.  vasario mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-03-05 atsisiųsti

2018 m.  kovo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-04-04 atsisiųsti

2018 m.  balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-05-03 atsisiųsti

 

2018 M.  GEGUŽĖS MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE 

 

2018 m. 

gegužės mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,8588

11,0438

1,0738

2

11,8314

11,0183

1,0738

3

11,8445

11,0305

1,0738

4

11,8336

11,0203

1,0738

5

11,8418

11,0279

1,0738

6

11,8541

11,0394

1,0738

7

11,8360

11,0225

1,0738

8

11,8420

11,0281

1,0738

9

11,8632

11,0479

1,0738

10

11,8112

10,9994

1,0738

11

11,8103

10,9986

1,0738

12

11,8438

11,0298

1,0738

13

11,8731

11,0571

1,0738

14

11,8691

11,0534

1,0738

15

11,8680

11,0523

1,0738

16

11,8226

11,0101

1,0738

17

11,8144

11,0024

1,0738

18

11,8140

11,0020

1,0738

19

11,8130

11,0011

1,0738

20

11,8147

11,0027

1,0738

21

11,8155

11,0034

1,0738

22

11,8463

11,0321

1,0738

23

11,8522

11,0376

1,0738

24

11,8442

11,0302

1,0738

Vidurkis

11,8382

11,0246

-

       
 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016 m.