Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
8 652 52022 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

 

 

Pavadinimas

Data

2017 m. sausio mėnesio gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-02-02 atsisiųsti

2017 m. vasario mėnesio gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-03-02 atsisiųsti

2017 m. kovo mėnesio gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-04-03 atsisiųsti

2017 m. balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-05-03 atsisiųsti

2017 m. gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-06-02 atsisiųsti

2017 m. birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-07-03 atsisiųsti

 

2017 M. LIEPOS MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

 

 

2017 m.  liepos mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,8765

11,0603

1,0738

2

11,8726

11,0566

1,0738

3

11,8721

11,0562

1,0738

4

11,8494

11,0350

1,0738

5

11,3867

10,6041

1,0738

6

11,3629

10,5820

1,0738

7

11,3154

10,5377

1,0738

8

11,3322

10,5534

1,0738

9

11,3168

10,5390

1,0738

10

11,3317

10,5529

1,0738

11

11,3380

10,5588

1,0738

12

11,3593

10,5786

1,0738

13

11,3741

10,5924

1,0738

14

11,4092

10,6251

1,0738

15

11,4152

10,6307

1,0738

16

11,4256

10,6403

1,0738

17

11,4695

10,6812

1,0738

18

11,3692

10,5878

1,0738

19

11,3700

10,5886

1,0738

20

11,3679

10,5866

1,0738

Vidurkis

11,4707

10,6824

-

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016 m.