Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
8 652 52022 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

 

 

Pavadinimas

Data

2017 m. sausio mėnesio gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-02-02 atsisiųsti

2017 m. vasario mėnesio gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-03-02 atsisiųsti

2017 m. kovo mėnesio gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-04-03 atsisiųsti

2017 m. balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-05-03 atsisiųsti

2017  m. gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-06-02 atsisiųsti

 

2017 M. BIRŽELIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

 

 

2017 m. birželio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,4825

10,6933

1,0738

2

11,4997

10,7093

1,0738

3

11,5128

10,7215

1,0738

4

11,5156

10,7242

1,0738

5

11,5133

10,7220

1,0738

6

11,5060

10,7152

1,0738

7

11,5509

10,7570

1,0738

8

11,4827

10,6935

1,0738

9

11,4615

10,6738

1,0738

10

11,4580

10,6705

1,0738

11

11,4670

10,6789

1,0738

12

11,5077

10,7168

1,0738

13

11,5143

10,7229

1,0738

14

11,4036

10,6199

1,0738

15

11,4105

10,6263

1,0738

16

11,4101

10,6259

1,0738

17

11,4067

10,6227

1,0738

18

11,4066

10,6226

1,0738

19

11,4062

10,6223

1,0738

20

11,3860

10,6035

1.0738

21

11,4916

10,7018

1,0738

22

11,7578

10,6906

1,0738

23

11,8485

11,0342

1,0738

24

11,8450

11,0309

1,0738

25

11,7979

10,9871

1,0738

Vidurkis

11,5217

10,7298

-

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016 m.