Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
8 652 52022 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

 

 

Pavadinimas

Data

2017 m. sausio mėnesio gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-02-02 atsisiųsti

2017 m. vasario mėnesio gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-03-02 atsisiųsti

2017 m. kovo mėnesio gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-04-03 atsisiųsti

2017 m. balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-05-03 atsisiųsti

 

2017 M. GEGUŽĖS MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

 

 

2017 m.       gegužės mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,3660

10,5848

1,0738

2

11,3554

10,5750

1,0738

3

11,3300

10,5513

1,0738

4

11,3207

10,5427

1,0738

5

11,3219

10,5438

1,0738

6

11,3124

10,5319

1,0738

7

11,3141 10,5365

1,0738

8

11,3253 10,5469

1,0738

9

11,3261 10,5477

1,0738

10

11,3270 10,5485

1,0738

11

11,3286 10,5500

1,0738

12

11,3292 10,5506

1,0738

13

11,3278 10,5493

1,0738

14

11,3269 10,5484

1,0738

15

11,7689 10,9600

1,0738

16

11,8513 11,0363

1,0738

17

11,8638 11,0484

1,0738

18

11,8756 11,0594

1,0738

19

11,8565 11,0416

1,0738

20

11,8234 11,0108

1,0738

21

11,8069 10,9954

1,0738

22

11,8083 10,9967

1,0738

23

11,8100 10,9983

1,0738

24

11,8096 10,9980

1,0738

25

11,8080 10,9965

1,0738

Vidurkis

11,5477

10,7541

-

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016 m.