Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2017 m. sausio mėnesio gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-02-02 atsisiųsti

2017 m. vasario mėnesio gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-03-02 atsisiųsti

2017 m. kovo mėnesio gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-04-03 atsisiųsti

2017 m. balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-05-03 atsisiųsti

2017 m. gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-06-02 atsisiųsti

2017 m. birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-07-03 atsisiųsti

2017 m. liepos mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-08-02 atsisiųsti

2017 m. rugpjūčio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-09-04 atsisiųsti

2017 m. rugsėjo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-10-03 atsisiųsti

2017 m. spalio mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-11-03 atsisiųsti

2017 m. lapkričio mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-12-04 atsisiųsti

2017 m. gruodžio mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-01-03 atsisiųsti

2018 m. sausio mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-02-05 atsisųsti

2018 m. vasario mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-03-05 atsisiųsti

 

 

2018 M.  KOVO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2018 m.

kovo mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,8412

11,0274

1,0738

2

11,7378

10,9311

1,0738

3

11,6504

10,8497

1,0738

4

11,6715

10,8693

1,0738

5

11,6956

10,8918

1,0738

6

11,6510

10,8503

1,0738

7

11,7025

10,8982

1,0738

8

11,7488

10,9413

1,0738

9

11,8811

11,0645

1,0738

10

11,8918

11,0745

1,0738

11

11,2176

10,4466

1,0738

12

11,8899

11,0727

1,0738

13

12,0296

11,2028

1,0738

14

11,7621

10,9537

1,0738

15

11,7436

10,9365

1,0738

16

11,7493

10,9418

1,0738

17

11,7477

10,9403

1,0738

18

11,7547

10,9468

1,0738

19

11,7605

10,9522

1,0738

20

11,7738

10,9646

1,0738

21

11,7784

10,9689

1,0738

22

11,7781

10,9686

1,0738

 Vidurkis 11,7480 10,9406  
 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016 m.