Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2017 m. sausio mėnesio gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-02-02 atsisiųsti

2017 m. vasario mėnesio gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-03-02 atsisiųsti

2017 m. kovo mėnesio gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-04-03 atsisiųsti

2017 m. balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-05-03 atsisiųsti

2017 m. gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-06-02 atsisiųsti

2017 m. birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-07-03 atsisiųsti

2017 m. liepos mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-08-02 atsisiųsti

2017 m. rugpjūčio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-09-04 atsisiųsti

2017 m. rugsėjo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-10-03 atsisiųsti

2017 m. spalio mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-11-03 atsisiųsti

2017 m. lapkričio mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-12-04 atsisiųsti

2017 m. gruodžio mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-01-03 atsisiųsti

 

 

2018 M.  SAUSIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2018 m.

sausio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,2706

10,4960

1,0738

2

11,2252

10,4537

1,0738

3

11,2098

10,4394

1,0738

4

11,2311

10,4592

1,0738

5

11,2060

10,4358

1,0738

6

11,2061

10,4359

1,0738

7

11,2082

10,4379

1,0738

8

11,2061

10,4359

1,0738

9

11,2052

10,4351

1,0738

10

11,2071

10,4369

1,0738

11

11,2069

10,4367

1,0738

12

11,2770

10,5020

1,0738

13

11,2817

10,5063

1,0738

14

11,2756

10,5007

1,0738

15

11,7473

10,9399

1,0738

16

11,6255

10,8265

1,0738

17

11,6399

10,8399

1,0738

 Vidurkis 11,3076 10,5305  
 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016 m.