Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
8 652 52022 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2017 m. sausio mėnesio gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-02-02 atsisiųsti

2017 m. vasario mėnesio gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-03-02 atsisiųsti

2017 m. kovo mėnesio gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-04-03 atsisiųsti

 

 

2017 M.  BALANDŽIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2017 m. balandžio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,6823

10,8794

1,0738

2

11,7080

10,9033

1,0738

3

11,7382

10,9315

1,0738

4

11,7628

10,9544

1,0738

5

11,8037

10,9925

1,0738

6

11,8255

11,0128

1,0738

7

11,8459

11,0318

1,0738

8

11,8666

11,0510

1,0738

9

11,8708

11,0549

1,0738

10

11,8740

11,0579

1,0738

11

11,8853

11,0684

1,0738

12

11,9034

11,0853

1,0738

13

11,8802

11,0637

1,0738

14

11,8444

11,0304

1,0738

15

11,8504 11,0359 1,0738

16

11,8435 11,0295 1,0738

17

11,7993 10,9884 1,0738

18

11,8061 10,9947 1,0738

19

11,8240 11,0114 1,0738

20

11,3421 10,5626 1,0738

21

11,3091 10,5318 1,0738

22

11,3163 10,5386 1,0738

23

11,3180 10,5401 1,0738

24

11,3185 10,5406 1,0738

25

11,3207 10,5427 1,0738
 Vidurkis 11,7016 10,8973  
 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016 m.