Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
8 652 52022 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2017 m. sausio mėnesio gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-02-02 atsisiųsti

2017 m. vasario mėnesio gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-03-02 atsisiųsti

2017 m. kovo mėnesio gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-04-03 atsisiųsti

2017 m. balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-05-03 atsisiųsti

2017 m. gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-06-02 atsisiųsti

2017 m. birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2017-07-03 atsisiųsti

 

 

2017 M.  LIEPOS MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2017 m. liepos mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,8765

11,0603

1,0738

2

11,8726

11,0566

1,0738

3

11,8721

11,0562

1,0738

4

11,8494

11,0350

1,0738

5

11,3867

10,6041

1,0738

6 11,3629 10,5820 1,0738
7 11,3154 10,5377 1,0738
8 11,3322 10,5534 1,0738
9  11,3168   10,5390  1,0738
10 11,3317 10,5529 1,0738
11 11,3380 10,5588 1,0738
12 11,3593 10,5786 1,0738
13 11,3741 10,5924 1,0738
14 11,4092 10,6251 1.0738
15 11,4152 10,6307 1,0738
16 11,4256 10,6403 1,0738
17 11,4695 10,6812 1,0738
18 11,3692 10,5878 1,0738
19 11,3700 10,5886 1,0738
20 11,3679 10,5866 1,0738
 Vidurkis 11,4707 10,6824  
 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016 m.