Naudingi dokumentai

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
8 652 52022 8 615 77004

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3-445 suderinta UAB "Intergas" gamtinių dujų konkrečių skirstymo ir tiekimo kainų nustatymo metodika

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-623 suderintos naujos redakcijos naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-12 suderintos UAB "Intergas" gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklės

 

UAB "Intergas" Generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 01 d. įsakymu Nr.Į-7/16 patvirtinta UAB "Intergas" vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka" tvarka 

 

DOKUMENTŲ FORMOS

 

Dokumento pavadinimas

Versija parsisiųsti

Prašymas dėl naujos gamtinių dujų sistemos, tiesioginio vamzdyno ar biodujų gamybos įrenginio prijungimo

forma

Prašymas dėl  naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos

forma

Tipinė gamtinių dujų tiekimo sutartis su nebuitiniais vartotojais

sutartis

Tipinė gamtinių dujų skirstymo paslaugų sutartis su nebuitiniais vartotojais

sutartis

Prašymas dėl  naujo buitinio vartotojo sistemos prijungimo prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos

forma

Tipinė sutartis dėl naujo buitinio vartotojo gamtinių dujų sistemos prijungimo prie UAB „Intergas“ dujų sistemos

sutartis

Tipinė gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais

sutartis