Aktualu

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
8 652 52022 8 615 77004

Dėl gamtinių dujų vartotojų informavimo

 
UAB „Intergas“  2013 m. rugpjūčio 2 d. gavo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos raštą Nr. R2-2328 „Dėl elektros energijos ir gamtinių dujų vartotojų informavimo“, kuriuo informuojama:
 
  • Valstybinė kainų ir energetikos komisija (Toliau – Komisija) informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros  energijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 51 straipsnio 9 dalies ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 23 straipsnio 4 dalies 3 punkto bei 58 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatomis dėl energijos vartotojų informavimo ir teisių apsaugos, yra parengtas ir Komisijos interneto svetainėje paskelbtas klausimų ir atsakymų sąrašas, kuriame teikiama praktinė informacija apie energijos vartotojų teises (pridedama).
 
Minėtas klausimų sąrašas parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašą (pridedama). Atsakymus Komisija derino su ūkio subjektais ir institucijomis.
 
UAB „Intergas“ Komisijos prašymu skelbia klausimų ir atsakymų sąrašą savo interneto svetainėje gamtinių dujų vartotojams:
  • Europos Komisijos parengtas energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašas;
  • Komisijos parengti atsakymai į energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimus.

 

Naudingos nuorodos

 
Lietuvos Respublikos Seimas www.lrs.lt
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė www.lrv.lt
 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija www.ukmin.lt
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija www.am.lt
 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija www.enmin.lt
 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija www.regula.is.lt
 
AB "Amber Grid" www.ambergrid.lt
 
AB "Lietuvos dujos" www.dujos.lt