Archyvas 2013

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

2013 m. birželio 6 d.

 
Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nepakito
 
Komisija posėdyje patvirtino gamtines dujas buitiniams vartotojams tiekiančios UAB „Intergas“ tarifus Mažeikių gyventojams, galiosiančius nuo 2013 m. liepos 1 d. Buitiniams vartotojams tarifai nesikeičia – už dujas jie mokės tiek pat, kiek ir dabar.
 
UAB „Intergas“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nuo 2013 m. liepos 1 d.:
 
Buitinių vartotojų pogrupisPastovioji kainos dalis, Lt/mėn (be/PVM)Kintamoji kainos dalis, Lt/m3 (be PVM)
1 (Q≤ 500 m3/metus) 4,13 1,90
2 (500 < Q ≤  20 tūkst. m3/metus) 4,13 1,66

 

Gamtinių dujų kaina gyventojams susideda iš dviejų dalių: gyventojai moka pastovaus dydžio mėnesinį mokestį, nepriklausantį nuo suvartoto dujų kiekio, bei atskirai už suvartotą gamtinių dujų kubinių metrų kiekį.
 
Gamtinių dujų įmonės tarifus buitiniams vartotojams gali nustatyti kas pusę metų. Metų viduryje tarifai koreguojami tik dėl gamtinių dujų importo kainos pasikeitimo.

 

Šaltinis: VKEKK

 

2012 m. gruodžio 10 d.

 

Gamtinių dujų tiekimo kaina NEBUITINIAMS vartotojams nuo 2013 m. sausio 1 d. - 9,37 Lt/tūkst. m3 (be PVM). 

 

2012 m. lapkričio 30 d.

 

Nuo 2013 m. sausio 1 d. keičiasi gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos bei gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams.
 
GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINOS BEI GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO TARIFAI BUITINIAMS VARTOTOJAMS NUO 2013 SAUSIO 1 D.
 
SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINOS:
 
- Pastovioji kainos dalis, Lt/tūkst. m3/para/metai (be PVM)
 
Sistemos naudotojo grupėSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemosSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos
Žemo slėgio ( P ≤ 10 bar ) 86.778,24 93.823,83
Vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) 9.999,45 17.045,04
Aukšto slėgio (P > 16 bar) 11.388,19 18.433,78

 

- Kintamoji kainos dalis (žemo slėgio skirstymo sistemos), Lt/tūkst. m3 (be PVM)

 

Sistemos naudotojo grupėSistemos naudotojo grupėSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemosSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos
1 Q ≤ 500 m3 313,58 331,34
2 500  < Q ≤ 20 tūkst. m3 228,78 246,54
3 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3 212,78 230,54
4 0,1 mln. m3 < Q  ≤ 1 mln. m3 194,37 212,13
5 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3 259,26 277,02
6 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3 181,48 199,24
7 > 15 mln. m3    

 

- Kintamoji kainos dalis (vidutinio slėgio skirstymo sistemos), Lt/tūkst. m3 (be PVM)

 

Sistemos naudotojo grupėSistemos naudotojo grupėSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemosSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos
1 Q ≤ 500 m3    
2 500  < Q ≤ 20 tūkst. m3    
3 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3    
4 0,1 mln. m3 < Q  ≤ 1 mln. m3 198,21 216,01
5 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3    
6 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3 25,15 42,91
7 > 15 mln. m3 20,29 38,05

 

- Kintamoji kainos dalis (aukšto slėgio skirstymo sistemos), Lt/tūkst. m3 (be PVM)

 

Sistemos naudotojo grupėSistemos naudotojo grupėSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemosSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos
1 Q ≤ 500 m3    
2 500  < Q ≤ 20 tūkst. m3    
3 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3    
4 0,1 mln. m3 < Q  ≤ 1 mln. m3    
5 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3    
6 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3    
7 > 15 mln. m3 8,85 26,61

 

PASTABA. Vykdant Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (Ţin., 2012, Nr. 68-3466), Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros, ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 (Ţin., 2012, Nr. 118-5793), reikalavimus, AB „Lietuvos dujos“ kaip perdavimo sistemos operatorius, privalo surinkti Komisijos nustatytas suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) lėšas iš visų perdavimo sistemos naudotojų, taikydama papildomą ir neatsiejamą dedamąją prie gamtinių dujų kainos viršutinės ribos – SGDT priedą.

 

Komisijos 2012 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3-330 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų koregavimo bei papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGDT priedo) nustatymo 2013 metais“ buvo nustatyta papildoma ir neatsiejama dedamoji prie gamtinių dujų kainos viršutinės ribos (SGDT priedas) – 37,53 Lt už tūkst. m3 (be pridėtinės vertės mokesčio). Atsiţvelgus į išdėstytas aplinkybes, sistemos naudotojams, prisijungusiems prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo tinklo, skaičiuojamas 37,53 Lt už tūkst. m3 SGDT priedas.

 

- Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus suderintus pajėgumus sistemos naudotojams:

 

* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ žemo slėgio (P ≤ 10 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM)

 

LaikotarpisSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemosSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) 190,20 208,58
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) 404,17 424,96 
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) 791,70 864,02

 

 

* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):

 

LaikotarpisSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemosSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) 21,92 40,30
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) 46,57  67,36 
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) 91,23 163,55

 

* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ aukšto slėgio (P > 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):

 

LaikotarpisSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemosSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) 24,96 43,34
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) 53,04 73,83
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) 103,90 176,22

 

- Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus nesuderintus pajėgumus, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):

 

Sistemos naudotojo grupėSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemosSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos
Žemo slėgio ( P ≤ 10 bar ) 2377,49 2594,45
Vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) 273,96 490,92
Aukšto slėgio (P > 16 bar) 312,01 528,97 

 

 - Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus suderintus, bet nepanaudotus,  pajėgumus sistemos naudotojams:
 
* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ žemo slėgio (≤ 10 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):

 

LaikotarpisSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemosSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) 19,02 20,86
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) 40,42  42,50
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) 79,17 86,40 

 

* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):

 

LaikotarpisSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemosSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) 2,19 4,03
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) 4,66 6,74
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) 9,12 16,35 

 

 

* prisijungusiems prie UAB „Intergas“ aukšto slėgio (P > 16 bar) dujų sistemos, Lt/tūkst. m3/para (be PVM):

 

LaikotarpisSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemosSistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, prijungtos prie AB „Lietuvos dujos“ perdavimo sistemos
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) 2,50 4,34
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) 5,30  7,38 
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) 10,39  17,62 

 

DVINARIAI GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO TARIFAI BUITINIAMS VARTOTOJAMS:

 

Buitinių vartotojų pogrupis

Pastovioji kainos dalis, Lt/mėn (be PVM)Kintamoji kainos dalis, Lt/m3 (be PVM)
1 ( Q ≤ 500 m3/metus) 4,13 1,90
2 (500 < Q ≤  20 tūkst. m3/metus) 4,13  1,66

 

 

Buitinių vartotojų pogrupis

Pastovioji kainos dalis, Lt/mėn (su 21 % PVM)Kintamoji kainos dalis, Lt/m3 (su 21 % PVM)
1 ( Q ≤ 500 m3/metus) 5,00 2,30
2 (500 < Q ≤  20 tūkst. m3/metus) 5,00 2,00