Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2022 m.  gruodžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-01-03 atsisiųsti
2023 m.  sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-02-03 atsisiųsti


2023 M. KOVO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE 

 

2023 m. 

kovo mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,3424

10,5629

1,0738

2

11.3490

10.5690

1.0738

3

11.6793

10.8487

1.0738

4

12.0808

11.2505

1.0738

5

12.0538

11.2254

1.0738

6

12,0576

11,2289

1,0738

7

12,0658

11,2365

1,0738

8

12.0937

11.2625

1.0738

9

12.1112

11.2788

1.0738

10

12.1363

11.3022

1.0738

11

12.1244

11.2911

1.0738

12

11.8546

11.0399

1.0738

13

11.7939

10.9833

1.0738

14

11.9511

11.1297

1.0738

15

11.8682

11.0525

1.0738

Vidurkis

11,9021

11.0541

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
Dujų kokybė_archyvas 2015-2021 m.