Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2022 m.  gruodžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-01-03 atsisiųsti
2023 m.  sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-02-01 atsisiųsti
2023 m.  vasario mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-03-02 atsisiųsti
2023 m.  kovo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-04-03 atsisiųsti
2023 m.  balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-05-03 atsisiųsti
2023 m.  gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-06-01 atsisiųsti 
2023 m.  birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-07-04 atsisiųsti 
2023 m.  liepos mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-08-01 atsisiųsti
2023 m.  rugpjūčio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-09-05 atsisiųsti
2023 m.  rugsėjo mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-10-04 atsisiųsti
2023 m.  spalio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-11-03 atsisiųsti
2023 m.  lapkričio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-12-01 atsisiųsti
2023 m.  gruodžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2024-01-02 atsisiųsti


2024 M. VASARIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE 

 

2024 m. 

vasario mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,8969

11,0793

1,0738

2

11,8943

11,0768

1,0738

3

11,9185

11,0994

1,0738

4

11,8952

11,0777

1,0738

5

11,8999

11,0820

1,0738

6

11,9082

11,0898

1,0738

7

11.8831

11.0664

1.0738

8

11,8895

11,0724

1,0738

9

11,8967

11,0791

1,0738

10

11,9041

11,0860

1,0738

11

11,9134

11,0946

1,0738

12

11,9219

11,1025

1,0738

13

11,8922

11,0749

1,0738

14

11,8770

11,0607

1,0738

15

11,8706

11,0548

1,0738

16

11,8818

11,0652

1,0738

17

11,8901

11,0729

1,0738

18

11,8997

11,0819

1,0738

19

11,9110

11,0924

1,0738

20

11,9230

11,1036

1,0738

21

11,9436

11,1227

1,0738

22

11,6343

10,8347

1,0738

23

11,4118

10,6275

1,0738

24

11,4173

10,6326

1,0738

25

11,3732

10,5915

1,0738

26

11,3726

10,5910

1,0738

27

11,3574

10,5768

1,0738

28

11,3436

10,5640

1,0738

Vidurkis

11,7793

10,9698

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
Dujų kokybė_archyvas 2015-2021 m.