Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2021 m.  sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-02-03 atsisiųsti
2021 m.  vasario mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-03-03 atsisiųsti
2021 m.  kovo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-04-02 atsisiųsti
2021 m.  balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-05-04 atsisiųsti
2021 m.  gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-06-02 atsisiųsti
2021 m.  birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-07-02 atsisiųsti
2021 m.  liepos mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-08-03 atsisiųsti
2021 m.  rugpjūčio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-09-03 atsisiųsti
2021 m.  rugsėjo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-10-05 atsisiųsti
2021 m.  spalio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-11-05 atsisiųsti
2021 m.  lapkričio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-12-04 atsisiųsti
2021 m.  gruodžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2022-01-04 atsisiųsti


2022 M.  SAUSIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE 

 

2022 m. 

sausio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,2215

10,4503

1,0738

2

11,2075

10,4372

1.0738

3

11,1996

10,4299

1,0738

4

11,2405

10.4680

1.0738

5

11,2254

10.4539

1.0738

6

11,2095

10,4391

1,0738

7

11,2089

10,4385

1,0738

8

11,2407

10,4682

1,0738

9

11,2494

10,4763

1,0738

10

11,2484

10.4753

1.0738

11

11,2490

10,4759

1,0738

12

11,2487

10,4756

1,0738

13

11,2491

10,4760

1,0738

14

11,2498

10,4766

1,0738

15

11,2504

10,4772

1,0738

16

11,2535

10,4801

1,0738

17

11,2610

10,4871

1,0738

18

11,2554

10,4818

1,0738

19

11.2556

10.4820

1.0738

20

11.2555

10.4819

1.0738

Vidurkis

11,2390

10,4665

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
Dujų kokybė_archyvas 2020 m.
 
Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 m.