Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2022 m.  gruodžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-01-03 atsisiųsti
2023 m.  sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-02-01 atsisiųsti
2023 m.  vasario mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-03-02 atsisiųsti
2023 m.  kovo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-04-03 atsisiųsti
2023 m.  balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-05-03 atsisiųsti
2023 m.  gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-06-01 atsisiųsti 
2023 m.  birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-07-04 atsisiųsti 
2023 m.  liepos mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-08-01 atsisiųsti
2023 m.  rugpjūčio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-09-05 atsisiųsti
2023 m.  rugsėjo mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-10-04 atsisiųsti
2023 m.  spalio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-11-03 atsisiųsti
2023 m.  lapkričio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-12-01 atsisiųsti
2023 m.  gruodžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2024-01-02 atsisiųsti
2024 m.  sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2024-02-02 atsisiųsti
2024 m.  vasario mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2024-03-04 atsisiųsti
2024 m.  kovo mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2024-04-04 atsisiųsti
2024 m.  balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2024-05-04 atsisiųsti
2024 m.  gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2024-06-04 atsisiųsti


2024 M. BIRŽELIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE 

 

2024 m. 

birželio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,7616

10,9533

1,0738

2

11,7812

10,9715

1,0738

3

11,7901

10,9798

1,0738

4

11,7190

10,9136

1,0738

5

11,6920

10,8884

1,0738

6

11,8136

11,0017

1,0738

7

11,8035

10,9923

1,0738

8

11,8091

10,9975

1,0738

9

11,8052

10,9939

1,0738

10

11,7963

10,9856

1,0738

11

11,7530

10,9452

1,0738

Vidurkis

11,7750

10,9657

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
Dujų kokybė_archyvas 2015-2021 m.