Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2021 m.  sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-02-03 atsisiųsti
2021 m.  vasario mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-03-03 atsisiųsti
2021 m.  kovo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-04-02 atsisiųsti
2021 m.  balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-05-04 atsisiųsti
2021 m.  gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-06-02 atsisiųsti
2021 m.  birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-07-02 atsisiųsti


2021 M.  LIEPOS MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE 

 

2021 m. 

liepos mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,2846

10,5090

1,0738

2

11,2880

10,5122

1,0738

3

11,2873

10,5115

1,0738

4

11,2962

10,5198

1,0738

5

11,3176

10,5398

1,0738

6

11,3038

10,5269

1,0738

7

11,2786

10,5034

1,0738

8

11,2930

10.5169

1.0738

9

 11,2974  10,5210 1.0738

10

 11,3038  10,5269 1.0738

11

 11,3015  10,5248  1.0738

12

 11,3040  10,5271  1.0738

13

 11,3157  10,5350  1.0738

14

 11,3017  10,5250  1.0738

15

 11,2966  10,5202  1.0738

16

 11,3081  10,5309  1.0738

17

 11,3081  10,5309  1.0738

18

 11,3158  10,5381  1.0738

19

 11,3161  10,5384  1.0738

20

 11,3109  10,5335  1.0738

21

 11,2569  10,4832  1.0738

22

 11,2545  10,4810  1.0738

23

 11,2461  10,4732  1.0738

24

11,2565 10,4829 1,0738

25

11,2713 10,4966 1,0738

26

11,2761 10,5011 1,0738

27

11,2533 10,4799 1,0738

28

11,3416 10,4690 1,0738

Vidurkis

11,2888

10,5129

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
Dujų kokybė_archyvas 2020 m.
 
Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 m.