Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

 2020 m.  sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2020-02-05 atsisiųsti
2020 m.  vasario mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2020-03-04 atsisiųsti
2020 m.  kovo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2020-04-03 atsisiųsti
2020 m.  balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2020-05-04 atsisiųsti
2020 m.  gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2020-06-03 atsisiųsti
2020 m.  birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2020-07-03 atsisiųsti
2020 m.  liepos mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2020-08-03 atsisiųsti
2020 m.  rugpjučio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2020-09-03 atsisiųsti
2020 m.  rugsėjo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2020-10-05 atsisiųsti
2020 m.  spalio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2020-11-04 atsisiųsti
2020 m.  lapkričio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2020-12-03 atsisiųsti
2020 m.  gruodžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-01-03 atsisiųsti
2021 m.  sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-02-03 atsisiųsti
2021 m.  vasario mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-03-03 atsisiųsti
2021 m.  kovo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2021-04-02 atsisiųsti


2021 M.  BALANDŽIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE 

 

2021 m. 

balandžio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,4544

10,6672

1,0738

2

11,4615

10,6738

1,0738

3

11,4649

10,6769

1,0738

4

11,4691

10,6809

1,0738

5

11,3805

10,5983

1,0738

6

11,3152

10,5375

1.0738

7

11,4531

10,6660

1,0738

8

11,4650

10,6770

1,0738

9

11,4731

10,6846

1,0738

10

11,4776

10,6888

1,0738

11

11,4735

10,6850

1,0738

12

11,4707

10,6823

1,0738

13

11,3972

10,6139

1,0738

Vidurkis

11,4428

10,6563

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 m.