Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2022 m.  gruodžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-01-03 atsisiųsti
2023 m.  sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-02-01 atsisiųsti
2023 m.  vasario mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-03-02 atsisiųsti
2023 m.  kovo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-04-03 atsisiųsti
2023 m.  balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-05-03 atsisiųsti
2023 m.  gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-06-01 atsisiųsti 
2023 m.  birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-07-04 atsisiųsti 
2023 m.  liepos mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-08-01 atsisiųsti
2023 m.  rugpjūčio mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-09-05 atsisiųsti
2023 m.  rugsėjo mėn. gamtinių dujų viršutinis šilumingumas Mažeikių dujų stotyje 2023-10-04 atsisiųsti


2023 M. SPALIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE 

 

2023 m. 

spalio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,3731

10,5915

1,0738

2

11,3755

10,5937

1,0738

3

11.3727

10.5911

1.0738

Vidurkis

11,3738

10,5921

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
Dujų kokybė_archyvas 2015-2021 m.