Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2018 m.  sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-02-05 atsisiųsti

2018 m.  vasario mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-03-05 atsisiųsti

2018 m.  kovo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-04-04 atsisiųsti

2018 m.  balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-05-03 atsisiųsti

2018 m.  gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-06-04 atsisiųsti

 2018 m. birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje   2018-07-03 atsisiųsti 
 2018 m. liepos mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2018-08-07 atsisiųsti 
 2018 m. rugpjūčio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2018-09-05 atsisiųsti 
 2018 m. rugsėjo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2018-10-03 atsisiųsti
 2018 m. spalio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2018-11-05 atsisiųsti
 2018 m. lapkričio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2018-12-05 atsisiųsti
 2018 m. gruodžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2019-01-03 atsisiųsti
 2019 m. sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2019-02-04 atsisiųsti
 2019 m. vasario mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2019-03-05 atsisiųsti
 2019 m.  kovo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2019-04-03 atsisiųsti
 2019 m.  balandžio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2019-05-03 atsisiųsti
 2019 m.  gegužės mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2019-06-04 atsisiųsti
 2019 m.  birželio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2019-07-03 atsisiųsti
 2019 m.  liepos mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2019-08-05 atsisiųsti
 2019 m.  rugpjūčio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2019-09-04 atsisiųsti
 2019 m.  rugsėjo mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2019-10-03 atsisiųsti
 2019 m.  spalio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2019-11-05 atsisiųsti

 

2019 M.  LAPKRIČIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE 

 

2019 m. 

lapkričio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,8206

11,0082

1,0738

2

11,8481

11,0338

1,0738

3

11,5200

10,7283

1,0738

4

11,8372

11,0237

1,0738

5

11,8435

11,0295

1,0738

6

11,8045

10,9932

1,0738

7

11,8107

10,9990

1,0738

8

11,8122

11,0004

1,0738

9

11,8187

11,0064

1,0738

10

11,8097

10,9980

1,0738

11

11,5277

10,7354

1,0738

12

11,8100

10,9983

1,0738

13

11,8132

11,0013

1,0738

Vidurkis

11,7751

10,9658

-

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017 m.