Naudingi dokumentai

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

Valstybinės energetikos reguliavimo taryba 2018 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. O3E-315 „Dėl valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje metodikos pakeitimo" išdėstytos naujos redakcijos  UAB „Intergas“  įmonės generalinio direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. Į-65/18 patvirtinta gamtinių dujų konkrečių skirstymo ir tiekimo kainų nustatymo metodika

 
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-458 suderintos  naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-12 suderintos UAB "Intergas" gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklės

 

UAB "Intergas" Generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 01 d. įsakymu Nr.Į-7/16 patvirtinta UAB "Intergas" vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka" tvarka 

 

UAB "Intergas" sistemos naudotojų, per metus sunaudojančių daugiau kaip 207,98 MWh per metus, ir dalyvaujančių balansavime, naudojimosi elektronine skirstymo paslaugų užsakymo ir  administravimo sistema instrukcija.

 

DOKUMENTŲ FORMOS 

Dokumento pavadinimas

Versija parsisiųsti

Prašymas dėl  naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos

forma

Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis su nebuitiniais vartotojais (iki 20 tūkst. kub.m.)

sutartis

Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis su nebuitiniais vartotojais (virš 20 tūkst. kub.m.)

sutartis

Gamtinių dujų skirstymo paslaugų sutartis su nebuitiniais vartotojais

sutartis

Prašymas dėl  naujo buitinio vartotojo sistemos prijungimo prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos

forma