Naudingi dokumentai

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3-445 suderinta UAB "Intergas" gamtinių dujų konkrečių skirstymo ir tiekimo kainų nustatymo metodika
 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-623 suderintos naujos redakcijos naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-12 suderintos UAB "Intergas" gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklės

 

UAB "Intergas" Generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 01 d. įsakymu Nr.Į-7/16 patvirtinta UAB "Intergas" vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka" tvarka 

 

DOKUMENTŲ FORMOS 

Dokumento pavadinimas

Versija parsisiųsti

Prašymas dėl naujos gamtinių dujų sistemos, tiesioginio vamzdyno ar biodujų gamybos įrenginio prijungimo

forma

Prašymas dėl  naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos

forma

Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis su nebuitiniais vartotojais (iki 20 tūkst. kub.m.)

sutartis

Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis su nebuitiniais vartotojais (virš 20 tūkst. kub.m.)

sutartis

Gamtinių dujų skirstymo paslaugų sutartis su nebuitiniais vartotojais

sutartis

Prašymas dėl  naujo buitinio vartotojo sistemos prijungimo prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos

forma

Naujo buitinio vartotojo gamtinių dujų sistemos prijungimo prie UAB „Intergas“ dujų sistemos sutartis

sutartis

Gamtinių dujų pirkimo – pardavimo buitiniam vartotojui sutartis

sutartis