Aktualu

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

Informacija apie dujų energijos vartojimo efektyvumo

didinimo priemones

 

  Kaip sumažinti gamtinių dujų vartojimą?

Artėjant šaltajam sezonui, ieškome būdų, kaip sutaupyti šilto vandens, elektros, dujų naudojimą, nes tokiu sezonu šių išteklių suvartojame daug daugiau nei vasaros metu. Pateikiame jums kelis patarimus, kaip sutaupyti būtent gamtinių dujų išteklius, kad namuose nereiktų šalti, o sąskaitos už gamtines dujas džiugintų.

Sumažinkite vandens šildytuvo termostato temperatūrą. Tam, kad vandenyje nesusikauptų bakterijos, pakanka 57 laipsnių šilumos. Nereikia kankinti vandens šildytuvo aukšta temperatūra. Su kiekvienu laipsniu tarp 60 ir 70 laipsnių temperatūros jūs galite sutaupyti iki 5 procentų šildymo išlaidų. Pasistenkite namuose dėvėti šiltus drabužius ir dienos metu sumažinti temperatūrą termostate iki 65 laipsnių ar žemiau. Pabandykite tokią temperatūrą laikyti ir vakare. Nakties metu išjunkite šildymą visai arba nustatykite 57 laipsnių temperatūrą. Tuo pačiu principu vadovaukitės, jei išvykstate iš namų visai dienai. Jums tai padės sutaupyti net iki 20 procentų šildymo išlaidų. Jeigu namus paliekate ilgesniam laikui, išjunkite vandens šildytuvą.

Pakeiskite arba išvalykite vandens šildytuvo filtrus. Purvini filtrai apriboja oro cirkuliaciją ir padidina energijos išskyrimą. Taip pat išvalykite ir sutepkite vandens šildytuvą ne rečiau kaip kartą į metus, nes tinkamas sureguliavimas ir švara gali sutaupyti jums 5 procentus visų gamtinių dujų išlaidų.

Užsandarinkite langus ir duris, apžiūrėkite vamzdžius, sklendes ar elektros izoliacinius vamzdelius, kurie eina per sienas, lubas ir grindis. Patikrinkite vonios kambarį, virtuvės kriauklę, vamzdžius po spintelėmis ir panašiai. Jei radote plyšius į lauką arba kokią nors vėsią patalpą, būtinai užsandarinkite.

 

        Sumažinti energijos suvartojimą namuose ir lengvai sutaupyti pinigus nėra jau taip ir sunku, o kai kurie šilumos taupymo sprendimai jums nekainuos nė cento:

– Įsileiskite saulę. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulės spinduliams sušildyti jūsų namus. Užuolaidas vakare vėl užtraukite, kad šiluma liktų izoliuota kambario viduje.

– Pertvarkykite kambarius. Perstatykite savo baldus taip, kad jie stovėtų prie kambario vidinių sienų, o ne prie išorinių, kur yra langai ir radiatoriai. Baldai neužgoš radiatorių skleidžiamos šilumos.

– Trumpinkite maudynių laiką. Tiesiog keliomis minutėmis sutrumpinus maudynes duše, galite sutaupyti dešimtis litrų karšto vandens per mėnesį. Dušai sudaro  du trečdalius visų vandens šildymo išlaidų, o maudynes duše sutrumpinus per pusę, vandens šildymo sąskaita gali sumažėti net iki 33 procentų.

 

Dėl gamtinių dujų vartotojų informavimo 

UAB „Intergas“  2013 m. rugpjūčio 2 d. gavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos raštą Nr. R2-2328 „Dėl elektros energijos ir gamtinių dujų vartotojų informavimo“, kuriuo informuojama: 

 • Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos (Toliau – Taryba) informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros  energijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 51 straipsnio 9 dalies ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 23 straipsnio 4 dalies 3 punkto bei 58 straipsnio I dalies 7 punkto nuostatomis dėl energijos vartotojų informavimo ir teisių apsaugos, yra parengtas ir Tarybos interneto svetainėje paskelbtas klausimų ir atsakymų sąrašas, kuriame teikiama praktinė informacija apie energijos vartotojų teises (pridedama). 

Minėtas klausimų sąrašas parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašą (pridedama). Atsakymus Taryba derino su ūkio subjektais ir institucijomis.

 
UAB „Intergas“ Komisijos prašymu skelbia klausimų ir atsakymų sąrašą savo interneto svetainėje gamtinių dujų vartotojams:
 • Europos Komisijos parengtas energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašas;
 • Komisijos parengti atsakymai į energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimus.
 

Skundų nagrinėjimo tvarka

Dėl visų su UAB "Intergas" susijusių skundų ir ginčų pirmiausia prašome kreiptis į UAB "Intergas": 

 • telefono numeriu   8 52 604132,
 • el. paštu    vilnius@intergas.lt 

UAB "Intergas" skundus sprendžia laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir vadovaudamasi Generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 01 d. įsakymu Nr.Į-7/16 patvirtinta UAB "Intergas" vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka"_tvarka .

 

Skundo forma _čia.

Vartotojų skundus nagrinėjančios institucijos:

1. VALSTYBINĖ ENERGETIKOS  REGULIAVIMO TARYBA (VERT)
 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius (www.vert.lt) išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl:
 • energetikos objektų,
 • įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų,
 • įrenginių ir apskaitos priemonių eksploatavimo,
 • energijos kokybės reikalavimų,
 • energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų,
 • avarijų,
 • energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, 
 • energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją,
 • teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo,
 • prisijungimo, energijos tiekimo srautų balansavimo,
 • kainų ir tarifų taikymo.

VERT taip pat dalyvauja taikomojo tarpininkavimo vykdyme.

Teikiamame skunde turi būti nurodyta:

 • pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), telefono numeris;
 • skundžiamos įmonės pavadinimas, buveinės adresas;
 • konkretus skundžiamas veiksmas ar neveikimas;
 • pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis reikalavimas grindžiamas, visa informacija apie kreipimąsi į įmonę;
 • pateikiami pareiškėjo turimi dokumentai, susiję su prašymo išspręsti ginčą dalyku.

Skundą komisija privalo išnagrinėti per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos, su galimybe nagrinėjimo terminą pratęsti 20 dienų.

 

2.VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARYBA

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius (www.vvtat.lt) išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja fizinių asmenų skundus dėl energijos pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo.

Teikiamame skunde turi būti nurodyta:

 • pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), telefono numeris;
 • pardavėjo, paslaugų teikėjo, dėl kurio veiksmų (neveikimo) yra pateikiami pareiškėjo reikalavimai, pavadinimas (vardas, pavardė), adresas (buveinė);
 • pareiškėjo teisės ir įstatymų saugomi interesai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, pažeidžia pardavėjas, paslaugų teikėjas;
 • pareiškėjo reikalavimas ir informacija apie kreipimąsi į pardavėją, paslaugų teikėją;
 • pridedamų dokumentų kopijų sąrašas.

Skundą tarnyba privalo išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo prašymo, atitinkančio reikalavimus, pateikimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų.

 

Naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos Seimas www.lrs.lt
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė www.lrv.lt
 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija www.eimin.lrv.lt
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija www.am.lrv.lt
 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija www.enmin.lrv.lt
 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba www.regula.lt
 
AB "Amber Grid" www.ambergrid.lt
 
AB "ESO" www.eso.lt