Naudingi dokumentai

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. O3E-315 „Dėl valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje metodikos pakeitimo" išdėstytos naujos redakcijos  UAB „Intergas“  įmonės generalinio direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. Į-65/18 patvirtinta gamtinių dujų konkrečių skirstymo ir tiekimo kainų nustatymo metodika.

 

 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr.O3-456 patvirtintos gamtinių dujų tiekimo atjungimo ir pajungimo (be PVM) įkainiai.

 

 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-458 suderintos  naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema  taisyklės.

 

 UAB "Intergas" Generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 01 d. įsakymu Nr.Į-7/16 patvirtinta UAB "Intergas" vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka" tvarka 

 

DOKUMENTŲ FORMOS

 

Dokumento pavadinimas

 

Versija parsisiųsti

Prašymas dėl  naujo buitinio vartotojo sistemos prijungimo prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos

forma

Naujo buitinio vartotojo gamtinių dujų sistemos prijungimo prie UAB „Intergas“ dujų sistemos sutartis

sutartis

Gamtinių dujų pirkimo – pardavimo buitiniam vartotojui sutartis

sutartis