Būsimiems vartotojams

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

Penki žingsniai būsimam vartotojui, siekiant prisijungti prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos

 

1. ŽINGSNIS. Užpildyti prašymą ir pateikti reikalingus dokumentus.

Būsimas vartotojas užpildo prašymą Dėl naujo buitinio vartotojo sistemos prijungimo prie UAB „Intergas“  gamtinių dujų sistemos, kuriame pateikia visą reikalingą informaciją, siekiant įgyvendinti abiejų šalių tikslus. Prašymo formą galite parsisiųsti čia.

 

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

  • Planas (žemės sklypo planas su sklypo ribomis ir pageidaujama įvado vieta) (situacijos planas);
  • Registro įmonės pažymėjimas apie įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį;
  • Registro įmonės pažymėjimas apie įregistruotus statinius ir teises į juos;
  • Įmonės registravimo pažymėjimo kopija, įmonės rekvizitai.

 

Pastaba. UAB „Intergas“ pasilieka sau teisę reikalauti papildomos informacijos, kuri yra reikalinga prijungiant naujo vartotojo sistemą prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos.

 

UAB „Intergas“ išnagrinėjusi prašymą, raštu informuoja būsimą vartotoją apie savo sprendimą ir pateikia prijungimo sąlygų aprašą.

 

2. ŽINGSNIS. Informuoti apie savo sprendimą.

Būsimas vartotas įvertinęs bendrovės pateiktas prijungimo sąlygas, informuoja apie savo sprendimą prisijungti prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos. Gavusi tiegiamą būsimo vartotojo atsakymą  bendrovė parengia dujofikavimo investicijų projektą ir prijungimo sutartį.

 

3. ŽINGSNIS. Pasirašyti Prijungimo sutartį ir sumokėti  įmoką.

Būsimas vartotojas sutikęs su bendrovės prijungimo sąlygomis pasirašo tipinę sutartį Dėl naujo buitinio vartotojo gamtinių dujų sistemos prijungimo prie UAB „Intergas“ dujų sistemos. Pasirašius sutartį  būsimas vartotojas įsipareigoja sumokėti prijungimo įmoką iki prijungimo sutartyje nurodytos datos.  Su tipine prijungimo sutartimi galite susipažinti čia. Pasirašius sutartį bendrovė pradeda organizuoti dujotiekio iki sklypo ribos projektavimo ir statybos darbus, konkurso būdu parenka rangovus.

 

4. ŽINGSNIS. Įsirengti dujų sistemą savo sklypo, namo ribose.

Vartotojas įsirengęs dujų sistemą savo sklypo ar namo ribose privalo bendrovei pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą apie tinkamumą naudoti dujų sistemą.

 

5. ŽINGSNIS. Sudaryti gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartį bei suderinti su UAB „Intergas“ dujų sistemų sujungimo laiko grafiką.

Vartotojas privalo sudaryti su bendrove gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartį, kad sujungus sistemas, vartotas galėtų pradėti naudoti gamtines dujas. Su tipine gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartimi galite susipažinti čia.