Atsiskaitymas už paslaugas

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

Atsiskaitymai už  suteiktas paslaugas

 

Už per ataskaitinį laikotarpį nupirktą, skirstytą dujų kiekį, vartotojai ir sistemos naudotojai atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Atsiskaityti privaloma iki gamtinių dujų  pirkimo-pardavimo paslaugų teikimo, pirkimo - pardavimo ar skirstymo sutartyse nurodytos dienos. 
Neatsiskaičius sutartyse nustatytais terminais, skaičiuojami delspinigiai.
Vartotojui ar sistemos naudotojui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas sutartyse nurodytas sąlygas, taip pat jei vartotojui ar sistemos naudotojui pradėta bankroto procedūra, ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad  vartotojas ar sistemos naudotojas nevykdys savo prievolių pagal sudarytas sutartis, UAB „Intergas“ turi teisę atsiskaitymų už paslaugas užtikrinimui iš vartotojo ir sistemos naudotojo reikalauti:
  • trumpesnių atsiskaitymo terminų;
  • už suteiktą galią, sunaudotas gamtines dujas ir suteiktas skirstymo paslaugas mokėti iš anksto (avansu). Tokiu atveju, sistemos naudotojas už per kitą ataskaitinį laikotarpį  skirstytą, pateiktą dujų kiekį moka pagal UAB „Intergas“ pateiktą sąskaitą, ne vėliau kaip per sutartyse nurodytą laikotarpį iki ataskaitinio laikotarpio pradžios. Atliktas išankstinis mokėjimas užskaitomas pagal faktiškai skirstytą dujų kiekį per ataskaitinį laikotarpį – permokėta suma įskaitoma į būsimą mokėjimą, o nesumokėtą sumą sistemos naudotojas sumoka sutartyje nustatyta tvarka;
  • laidavimo sutarties, banko ar kitos kredito įstaigos garantijos.      
Jei vartotojas ar sistemos naudotojas laiku neatsiskaito už gamtinių dujų tiekimą ar skirstymą, UAB „Intergas“, iš anksto įspėjusi, gali apriboti arba nutraukti dujų tiekimą.

 

Įmonės rekvizitai:

 

UAB „Intergas“ Vilniaus g. 18, LT-01402 Vilnius

Įmonės kodas 110872941

PVM m. k. LT108729410                                   

Atsiskaitomoji sąskaita LT97 4010 0424 0040 2540

Luminor Bank AS, kodas 40100