Būsimiems vartotojams

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

Prijungimas prie UAB “Intergas“ gamtinių dujų sistemos

Gamtinės dujos yra natūralios kilmės, iškastinis, kaloringas ir ekologiškas kuras, kurį labai patogu naudoti įvairiose pramonės srityse.

Norint prisijungti prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistemos reikia kreiptis į artimiausią bendrovės atstovybę, kurios kontaktai nurodyti žemiau pateiktose nuorodose.   

Nebuitinių vartotojų prijungimas prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistemos susideda iš dviejų pagrindinių dalių:

  •  Vartotojo dujų sistemos įrengimas sklypo ribose;
  •  Gamtinių dujų tinklų statyba iki vartotojo žemės sklypo ribos.
 
Vartotojo gamtinių dujų sistema – vartotojo žemės sklype ar nekilnojamajame daikte įrengti vamzdynai ir įrenginiai gamtinėms dujoms iš magistralinio ar skirstomojo dujotiekio priimti ir saugiai panaudoti vartotojo reikmėms.
 
Nebuitinis gamtinių dujų vartotojas – vartotojas, perkantis gamtines dujas naudoti ne savo namų ūkio reikmėms.

 

Trumpai apie naujo nebuitinio vartotojo prijungimą prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistemos

 

Būsimas vartotojas norėdamas prisijungti prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos bendrovei turi pateikti užpildytą Prašymą Dėl naujojo nebuitinio Vartotojo prijungimo prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos, kurio formą galie parsisiųsti čia.

Bendrovė, išnagrinėjusi prašymą, raštu informuoja naują Vartotoją apie savo sprendimą dėl jo dujų sistemos prijungimo, ir pateikia prijungimo sąlygų aprašą, kurį sudaro techninių prijungimo sąlygų aprašas ir ekonominių prijungimo sąlygų aprašas.

Bendrovė, gavusi teigiamą naujo Vartotojo atsakymą, kuriuo jis sutinka su bendrovės pateiktomis prijungimo sąlygomis, parengia dujofikavimo investicijų projektą ir paruošia Vartotojo gamtinių dujų sistemos prijungimo prie UAB „Intergas" dujų sistemos sutartį ir pateikia naujajam Vartotojui pasirašyti.

Naujas Vartotojas pasirašo Prijungimo sutartį ir sumoka Prijungimo sutartyje nurodytą prijungimo įmoką, kuri apskaičiuojama pagal VERT patvirtintą metodiką čia. 

Bendrovė gavusi prijungimo įmoką, organizuoja dujotiekio iki sklypo ribos projektavimo ir statybos darbus – vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka rangovą.

Iki Prijungimo sutartyje numatytos datos naujasis Vartotojas savo lėšomis suprojektuoja ir įrengia Vartotojo sistemą pagal UAB „Intergas“ pateiktą techninių prisijungimo sąlygų aprašą ir pateikia numatytus Vartotojo sistemos statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus bendrovei. 

UAB „Intergas“, naujajam Vartotojui paprašius ir pateikus pažymą apie pasirengimą sujungti skirstymo sistemą su vartotojo sistema, pateikia pasirašyti sutartį Dėl gamtinių dujų pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo ir (ar) dėl skirstymo paslaugų teikimo. Dujų sistemų sujungimo metu UAB „Intergas“ įrengia dujų apskaitos sistemą. 

 

Teisės aktai, reglamentuojantys proceso veiksmus, prijungiant naująjį nebuitinį vartotoją prie UAB „Intergas“ gamtinių dujų sistemos: