Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2020 m. sausio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 02 05 atsisiųsti

2020 m. vasario  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 03 04 atsisiųsti

2020 m. kovo  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 04 03 atsisiųsti

2020 m. balandžio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 05 04 atsisiųsti

2020 m. gegužės  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 06 03 atsisiųsti

2020 m. birželio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 07 03 atsisiųsti

2020 m. liepos  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 08 03 atsisiųsti

2020 m. rugpjučio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 09 03 atsisiųsti

2020 m. rugsėjo  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020-10-05 atsisiųsti

2020 m. spalio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020-11-05 atsisiųsti

 

2020 M.  LAPKRIČIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2020 m.

lapkričio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,3490

10,5690

1,0738

2

11,3487

10,5687

1,0738

3

11.3509

10.5708

1,0738

4

11,3477

10,5678

1,0738

5

11.3470

10.5671

1,0738

6

11,3440

10,5644

1,0738

7

11,3355

10,5564

1,0738

8

11,3452

10,5655

1,0738

9

11.3514

10.5712

1.0738

10

11,3433

10.5637

1.0738

11

11.3243

10,5460

1.0738

12

11,3792

10,5971

1,0738

13

11,4101

10,6259

1,0738

14

11,3795

10,5974

1,0738

15

11,4118

10,6275

1,0738

16

11,4142

10,6297

1.0738

17

11,3905

10,6077

1,0738

18

11,3351

10,5561

1,0738

19

11.4043

10,6205

1,0738

20

11,3855

10,6030

1.0738

21

11.3397

10,5603

1.0738

22

11.4061

10.6222

1.0738

23

11,3510

10.5709

1.0738

24

11,3943

10,6112

1,0738

25

11,4385

10,6524

1,0738

 Vidurkis 11,3691

10,5877

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017,2018, 2019 m.