Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2020 m. sausio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 02 05 atsisiųsti

2020 m. vasario  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 03 04 atsisiųsti

2020 m. kovo  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 04 03 atsisiųsti

2020 m. balandžio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 05 04 atsisiųsti

2020 m. gegužės  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 06 03 atsisiųsti

2020 m. birželio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 07 03 atsisiųsti

2020 m. liepos  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 08 03 atsisiųsti

2020 m. rugpjučio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 09 03 atsisiųsti

2020 m. rugsėjo  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020-10-05 atsisiųsti

2020 m. spalio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020-11-05 atsisiųsti

2020 m. lapkričio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020-12-04 atsisiųsti

2020 m. gruodžio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020-01-03 atsisiųsti

 

2021 M.  SAUSIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2021 m.

sausio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,4717

10,6833

1,0738

2

11,4704

10,6821

1,0738

3

11,4604

10,6728

1,0738

4

11,4936

10,7037

1,0738

5

11.4922

10.7024

1.0738

6

11,6144

10,5162

1,0738

7

11,6166

10.8182

1.0738

8

11,6098

10,8119

1,0738

9

11,5033

10,7127

1,0738

10

11,4442

10,6577

1,0738

11

11,4943

10.7043

1.0738

12

11,4860

10,6966

1,0738

13

11,4424

10.6560

1.0738

14

11,4322

10,6465

1,0738

15

11,4611

10,6734

1,0738

16

11,5376

10,7446

1,0738

17

11,4694

10,6811

1,0738

18

11,4466

10,6599

1,0738

19

11,4472

10,6605

1,0738

20

11.4990

10.7087

1.0738

21

11.4999

10.7095

1.0738

 Vidurkis 11,4949

10,7049

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017,2018, 2019 m.