Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2022 m.  sausio  mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2022-02-04 atsisiųsti

2022 m.  vasario  mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2022-03-04 atsisiųsti

2022 m.  kovo  mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2022-04-04 atsisiųsti

2022 m.  balandžio  mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2022-05-04 atsisiųsti

2022 m.  gegužės  mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2022-06-03 atsisiųsti

2022 m.  birželio  mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2022-07-04 atsisiųsti

2022 m.  liepos  mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2022-08-04 atsisiųst

 

 

2022 M.  RUGPJŪČIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2022 m.

rugpjūčio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,3653

10,5842

1,0738

2

11.3666

10.5854

1.0738

3

11,3644

10,5833

1,0738

4

11,3641

10,5831

1,0738

5

11,3457

10,5659

1,0738

6

11,3810

10,5988

1,0738

7

11,3651

10,5840

1,0738

8

11,3694

10,5880

1,0738

9

11,3716

10,5901

1,0738

10

11,3689

10,5875

1,0738

11

11,5724

10,7771

1,0738

 Vidurkis 11,3850

10,6025

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015 - 2021 m.