Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2021 m. sausio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-02-03 atsisiųsti

2021 m. vasario  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-03-03 atsisiųsti

2021 m.  kovo  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-04-02 atsisiųsti

2021 m.  balandžio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-05-04 atsisiųsti

2021 m.  gegužės  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-06-02 atsisiųsti

2021 m.  birželio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-07-02 atsisiųsti

2021 m.  liepos  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-08-03 atsisiųsti

2021 m.  rugpjūčio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-09-03 atsisiųsti

 

2021 M. RUGSĖJO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2021 m.

rugsėjo mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 
 

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,3259

10,5475

1,0738

2

11,2849

10,5093

1,0738

3

11,3457

10,5659

1,0738

4

11,4389

10,6527

1,0738

5

11,6750

10,8726

1,0738

6

11,6685

10,8665

1,0738

7

11,6775

10,8749

1,0738

8

11,6792

10.8765

1.0738

9

11,5702

10.7750

1.0738

10

11,4888

10.6992

1.0738

11

11.6907

10.8872

1.0738

12

11,3572

10.5766

1.0738

13

11, 3898

10,6070

1,0738

14

11,6918

10.8882

1.0738

15

11,7037

10.8993

1,0738

16

11,7072

10.9026

1.0738

17

11,7116

10.9067

1.0738

18

11,7136

10.9085

1.0738

19

11,3590

10.5783

1.0738

20

11,3211

10,5430

1,0738

21

11,5306

10,7381

1,0738

22

11,3514

10,5712

1,0738

 Vidurkis 11,5225

10,7305

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 Dujų kokybė_archyvas 2020 m.
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017,2018, 2019 m.