Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2020 m. sausio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 02 05 atsisiųsti

2020 m. vasario  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 03 04 atsisiųsti

2020 m. kovo  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 04 03 atsisiųsti

2020 m. balandžio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 05 04 atsisiųsti

2020 m. gegužės  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 06 03 atsisiųsti

2020 m. birželio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 07 03 atsisiųsti

2020 m. liepos  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 08 03 atsisiųsti

2020 m. rugpjučio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 09 03 atsisiųsti

 

2020 M.  RUGSĖJO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2020 m.

rugsėjo mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,7326

10,9262

1,0738

2

11,7824

10,9726

1,0738

3

11,7914

10,9810

1,0738

4

11,8053

10,9939

1,0738

5

11,8087

10,9971

1,0738

6

11,7731

10,9640

1,0738

7

11,7694

10,9605

1,0738

8

11,7895

10,9792

1,0738

9

11,8099

10,9982

1,0738

10

11,5450

10,7515

1,0738

11

11,4526

10,6655

1.0738

12

11.7401

10.9332

1.0738

13

11.8125

11.0007

1.0738

14

11,8193

11,0070

1,0738

15

11,7976

10,9868

1,0738

16

11,7706

10,9616

1.0738

17

11.7635

10.9550

1,0738

18

11,7706

10,9616

1.0738

19

11,7741

10.9649

1,0738

20

11,7752

10,9659

1,0738

21

11,7927

10,9822

1,0738

22

11,7296

10,9234

1,0738

23

11,4323

10,6466

1,0738

24

11,4243

10,6391

1,0738

25

11,7077

10,9031

1,0738

26

11,7839

10,9740

1,0738

27

11,7971

10,9863

1,0738

28

11,8001

10,9891

1,0738

29

11,8027

10,9915

1,0738

30

11,8145

11,0025

1,0738

 Vidurkis 11,7389

10,9321

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017,2018, 2019 m.