Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2020 m. sausio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 02 05 atsisiųsti

2020 m. vasario  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 03 04 atsisiųsti

2020 m. kovo  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 04 03 atsisiųsti

2020 m. balandžio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 05 04 atsisiųsti

 

2020 M.  GEGUŽĖS MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2020 m.

gegužės mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,7952

10,9845

1,0738

2

11,8175

11,0053

1,0738

3

11,3707

10,5892

1,0738

4

11,5809

10,7850

1,0738

5

11,6461

10,8457

1,0738

6

11,4691

10,6809

1,0738

7

11,7944

10,9838

1,0738

8

11,8039

10,9926

1,0738

9

11,8184

11,0061

1,0738

10

11,8257

11,0129

1,0738

11

11,8277

11,0148

1,0738

12

11,8331

11,0198

1,0738

13

11,8412

11,0274

1,0738

14

11,7335

10,9271

1,0738

15

11,7769

10,9675

1,0738

16

11,3399

10,5605

1,0738

17

11,3660

10,5848

1,0738

18

11,3669

10,5857

1,0738

19

11,3691

10,5877

1,0738

20

11,3659

10,5847

1,0738

21

11,3550

10,5746

1,0738

22

11,3281

10,5495

1,0738

23

11,3553

10,5749

1,0738

24

11,3729

10,5913

1,0738

25

11,4796

10,6906

1,0738

26

11,4795

10,6905

1,0738

27

11,4967

10,7066

1,0738

28

11,4984

10,7081

1,0738

 Vidurkis 11,5792

10,7834

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017,2018, 2019 m.