Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2020 m. sausio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 02 05 atsisiųsti

2020 m. vasario  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2020 03 04 atsisiųsti

 

2020 M.  KOVO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2020 m.

kovo mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,8021

10,9910

1,0738

2

11,7824

10,9726

1,0738

3

11,7807

10,9710

1,0738

4

11,7904

10,9801

1,0738

5

11,4130

10,6286

1,0738

6

11,7758

10,9665

1,0738

7

11,7558

10,9478

1,0738

8

11,7534

10,9456

1,0738

9

11,7566

10,9486

1,0738

10

11,4022

10,6186

1,0738

11

11,7836

10,9737

1,0738

12

11,5852

10,7890

1,0738

13

11,3950

10,6118

1,0738

14

11,8034

10,9922

1,0738

15

11,8159

11,0038

1,0738

16

11,8233

11,0107

1,0738

17

11,7836

10,9737

1,0738

18

11,4209

10,6360

1,0738

19

11,7109

10,9060

1,0738

20

11,8154

11,0034

1,0738

21

11,8261

11,0133

1,0738

22

11,5052

10,7145

1,0738

23

11,6990

10,8950

1,0738

24

11,8130

11,0011

1,0738

25

11,8237

11,0111

1,0738

26

11,7682

10,9594

1,0738

27

11,7644

10,9559

1,0738

28

11,7687

10,9599

1,0738

29

11,7782

10,9687

1,0738

 Vidurkis 11,7137

10,9086

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017,2018, 2019 m.