Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2018 m. sausio mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-02-05 atsisųsti

2018 m. vasario mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-03-05 atsisiųsti

2018 m. kovo mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-04-04 atsisiųsti

2018 m. balandžio mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-05-03 atsisiųsti

2018 m. gegužės mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-06-03 atsisiųsti 

2018 m. birželio mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

 2018-07-04 atsisiųsti

2018 m. liepos mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-08-07 atsisiųsti

2018 m. rugpjūčio mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-09-05 atsisiųsti

2018 m. rugsėjo mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-10-03 atsisiųsti

2018 m. spalio mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2018-11-05 atsisiųsti

 

 

2018 M.  LAPKRIČIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2018 m.

lapkričio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,8888

11,0717

1,0738

2

11,8885

 11,0714

1,0738

3

11,8740

11,0579

1,0738

4

11,8785

11,0621

1,0738

5

11,8879

11,0709

1,0738

6

11,8966

11,0790

1,0738

7

11,8236

11,0110

1,0738

8

11,7796

10,9700

1,0738

9

11,7768

10,9674

1,0738

10

11,7906

10,9803

1,0738

11

11,8069

10,9954

1,0738

12

11,8504

11,0359

1,0738

13

11,8290

11,0160

1,0738
 Vidurkis 11,8439 11,0299  
 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017 m.