Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2021 m. sausio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-02-03 atsisiųsti

2021 m. vasario  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-03-03 atsisiųsti

2021 m.  kovo  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-04-02 atsisiųsti

2021 m.  balandžio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-05-04 atsisiųsti

2021 m.  gegužės  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-06-02 atsisiųsti

2021 m.  birželio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-07-02 atsisiųsti

 

2021 M. LIEPOS MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2021 m.

liepos mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,2846

10,5090

1,0738

2

11,2880

10,5122

1,0738

3

11,2873

10,5115

1,0738

4

11,2962

10,5198

1,0738

5

11,3176

10,5398

1,0738

6

11,3038

10,5269

1,0738

7

11,2786

10,5034

1,0738

8

11,2930

10,5169

1.0738

9

11,2974

10,5210

1,0738

10

11,3038

10,5269

1,0738

11

11,3015

10,5248

1,0738

12

11,3040

10,5271

1,0738

13

11,3157

10,5380

1,0738

14

11,3017

10,5250

1,0738

15

11,2966

10,5202

1,0738

16

11,3081

10,5309

1,0738

17

11,3081

10,5309

1,0738

18

11,3158

10,5381

1,0738

19

11,3161

10,5384

1,0738

20

11,3109

10,5335

1,0738

21

11,2569

10,4832

1,0738

22

11,2545

10,4810

1,0738

23

11,2461

10,4732

1,0738

24

11,2565

10,4829

1,0738

25

11,2713

10,4966

1,0738

26

11,2761

10,5011

1,0738

27

11,2533

10,4799

1,0738

28

11,2416

10,4690

1,0738

 Vidurkis 11,2888

10,5129

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 Dujų kokybė_archyvas 2020 m.
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017,2018, 2019 m.