Projektai

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

Šiuo metu Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, vadovaujantis dvišale sutartimi su UAB „INTERGAS“, vykdo Mažeikių magistralinio dujotiekio atšakos į AB „Mažeikių nafta“ nuo čiaupų aikštelės Nr. 4 iki Juodeikių DSS poveikio aplinkai vertinimo programą, kurioje pateikiami pagrindiniai duomenys apie planuojamą veiklą, vietovės, kurioje numatyta planuojama veikla, aprašymas, numatytos PAV darbų apimtys, galimas poveikis įvairiems aplinkos komponentams ir poveikį aplinkai mažinančios priemonės, poveikio monitoringas.

 

Druskininkai. Vienas sėkmingiausių UAB „Intergas“ įvykdytų projektų – Druskininkų miesto dujofikavimas. Vos per šešis mėnesius bendrovė nutiesė pirmąjį Lietuvoje privatų 25 kilometrų ilgio dujotiekį iš Baltarusijos. Iki tol miestiečių namai buvo šildomi naudojant kietą kurą ir mazutą. Tačiau uždarius geležinkelio atšaką, kuria buvo gabenamas mazutas, ir monopolinę padėtį dujų rinkoje turinčiam dujų tiekėjui dėl neaiškių ekonominių, techninių ar politinių priežasčių nenutiesus reikiamų vamzdynų, miestas atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje. 
 
UAB „Intergas“  į šį projektą investavo apie 8 milijonus litų, ir 2002 m. pabaigoje Druskininkuose buvo įžiebtas simbolinis gamtinių dujų fakelas. Šiuo metu Druskininkams tiekiama iki 17 milijonų kubinių metrų gamtinių dujų per metus. 
 
Mažeikiai. Šio miesto dujofikavimo planas buvo paruoštas prieš keletą metų, tačiau nė viena bendrovė nesiėmė jo realiai įgyvendinti. Suprasdama, kad pigus kuras – gamtinės dujos – yra regiono ekonominio klestėjimo garantas, UAB „Intergas“ ėmė tiesti gamtinių dujų vamzdynus į Mažeikius. 2007 m. spalio mėn. gamtinės dujos buvo pradėtos tiekti visam Mažeikių miestui. Iki metų pabaigos „Intergas“ planuoja patiekti apie 2,5 mln. kub. metrų gamtinių dujų. Iki šiol miestas vartojo brangesnes suskystintas dujas, elektrą, degino biokurą.