Projektai

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

SKIRSTYMO SISTEMOS PLĖTRA 

 

     UAB „Intergas” (toliau – Bendrovė) pagal turimą skirstymo licenciją Nr. L2-GDS-05 nuo 2002 metų skirsto gamtines dujas Druskininkų savivaldybės teritorijoje, o nuo 2007 m. spalio mėn. - Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, o pagal turimą gamtinių dujų  tiekimo licenciją Nr. L2-GDT-09 nuo 2007 m. spalio mėn. tiekia gamtines dujas Mažeikių rajono buitiniams ir nebuitiniams gamtinių dujų vartotojams.

     2019 metais Bendrovė skirsto gamtines dujas Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje 20 nebuitinių ir 75 buitiniams gamtinių dujų sistemos naudotojams. Sutarčių dėl pertraukiamųjų pajėgumų su gamtinių dujų sistemos naudotojais sudaryta nebuvo.

     Akmenės ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijose  esantys Bendrovės magistraliniai ir skirstomieji dujotiekiai yra sujungti su AB „Amber Grid“ perdavimo sistema Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje. Bendrovė su perdavimo operatoriumi yra suderinusi parengties ekstremaliai energetikos padėčiai planus bei galimybę pasinaudoti jų sistemomis esant dujų tiekimo sutrikimui.

     2018 metais Bendrovė  Mažeikių rajono savivaldybėje naujai nutiesė 144,69 metrus  skirstomųjų dujotiekių ir pajungė 4 naujus buitinius vartotojus ir vieną nebuitinį vartotoją.

     Bendrovė planuoja investicijas  ir plėtoja projektus, susijusius su dujų tiekimo saugumo didinimu, bei  nuolat investuoja į  naujas priemones, taikomas sistemų techninės priežiūros kokybei užtikrinti. Šiuo metu bendras UAB „Intergas“ priklausančių dujotiekių ilgis Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje yra  63,287  km,  iš kurių 13,689 km  amžius nuo 6  iki 10 metų ir 49,598 km  amžius iki 15 metų. Druskininkų savivaldybės teritorijoje Bendrovei priklausančių dujotiekių ilgis yra 7,985 km, o amžius nuo15 iki 20 metų.

     Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos išduotus atestatus eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius Bendrovei priklausančių gamtinių dujų sistemų priežiūrą Druskininkų savivaldybės teritorijoje vykdo UAB „Kuzmienė ir partneriai“, o Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje  - UAB „Intergas“ Mažeikių filialas.

 Numatomos investicijos į skirstymo sistemos plėtrą: 

 

Metai

2020

2021

2022

2023

2024

 

 

 Planuojama Investicija,  tūkst. eur

 

Numatoma skirstymo sistemos plėtra, km

 

 

 

 

 

Buitinių prijungimas prie esamų skirstomųjų dujotiekių, Mažeikiai 1,1 km

22,0

22,0

22,0

22,0

24,0

Kalnėnų mikrorajonas (gyvenamųjų namų kvartalas, Mažeikiai, 1,5 km., 374 MWh/per metus

45,0

30,0

17,7

0,0

0,0

Mažeikių m. Sienos, Birutės, Kudirkos, Laižuvos ir Pramonės gatvės gyv. namai, 0,5 km., 312 MWh/per metus

20,0

15,0

8,0

0,0

0,0

S.Nėries g. (gyvenamųjų namų kvartalas), Mažeikiai, 1,5 km., 312 MWh/per metus

37,5

28,0

21,7

8,4

0,0

Mažeikių m. Laisvės, Algirdo gatvės gyv. namai, 0,2 km., 156 MWh/per metus

9,3

5,3

0,0

0,0

0,0

Urvikių g., Aušros g., Valstiečių g. (gyvenamųjų namų kvartalas), Mažeikiai, 1,5 km., 312 MWh/per metus

32,6

21,9

21,0

20,1

0,0

P.Matulionio g. (gyvenamųjų namų kvartalas), Mažeikiai, 1 km., 312 MWh/per metus

16,8

18,3

12,5

16,1

0,0

UAB "Mažeikių autobusų parkas", Mažeikiai, 0,9 km., 77 MWh/per metus

28,0

20,0

0,0

0,0

0,0