Reguliuojamos veiklos rodikliai

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo bei viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 reikalavimais, UAB "Intergas" skelbia šią informaciją:

- metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą už 2018 metus. Ją atsisiųsti galie čia;

- nepriklausomo auditoriaus išvadą už 2018 metus. Ją atsisiųsti galite čia.

 

UAB „Intergas“ valdymo organų nariams už veiklą 2018 metais tantjemos išmokėtos nebuvo, taip pat nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.