Reguliuojamos veiklos rodikliai

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

 

Išmokos valdymo organų nariams

UAB „Intergas“ valdymo organų nariams buvo priskaičiuotos šios nustatyto darbo užmokesčio išmokų sumos:

  • už veiklos laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d iki 2015 m. gruodžio 31 d. – 115,2 tūkst.eurų (6 žmonės);
  • už veiklos laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 90,6 tūkst.eurų (6 žmonės);
  • už veiklos laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. – 94,9 tūkst. eurų (5 žmonės);
  • už veiklos laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. – 79,2 tūkst. eurų (5 žmonės).

Informaciją apie darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas UAB „Intergas“ atnaujina kiekvienais metais, pasibaigus UAB „Intergas“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo bei viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 reikalavimais, UAB "Intergas" skelbia šią informaciją:

- metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą už 2018 metus. Ją atsisiųsti galie čia;

- nepriklausomo auditoriaus išvadą už 2018 metus. Ją atsisiųsti galite čia;

- reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą.

 

UAB „Intergas“ valdymo organų nariams už veiklą 2018 metais tantjemos išmokėtos nebuvo, taip pat nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.